ICT en Techniek

Flexibel werken

zaterdag, 28-3-2015  

Waar in het verleden het de gewoonte was om op vaste werktijden naar kantoor te gaan, wordt er nu steeds vaker ingezet op flexibel werken. Wat is dit nu precies, wat wordt er onder verstaan? Onder flexibel werken verstaat men in de eerste plaats dat de werktijden niet vastliggen. Werknemers worden uiteraard wel geacht een bepaald aantal uren per week te werken, maar wanneer zij dit doen, is helemaal aan henzelf. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om ‘s ochtends extra vroeg te beginnen, zodat zij ‘s middags ook al weer op tijd naar huis kunnen. Of zij kiezen ervoor om vier dagen lang te werken, zodat ze de vijfde dag vrij kunnen zijn. In de tweede plaats wordt er met flexibel werken ook verwezen naar de flexibiliteit van de werkplek. Dat betekent dat het niet meer alleen mogelijk is om op het kantoor zelf te werken, maar om ook vanuit andere plaatsen de werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld vanuit huis of vanuit de bibliotheek, om maar wat voorbeelden te noemen. Met flexibel werken wordt er dus zowel verwezen naar de flexibiliteit van de werkplek, als naar de flexibiliteit wat betreft de indelingen van de werktijden.

Voordelen van flexibel werken

Waarom zouden bedrijven er nu voor kiezen om flexibel werken in te voeren en waarom zouden werknemers dit willen? Wat levert het op ten opzichte van vaste werktijden en werkplekken? Voor werknemers heeft het verschillende voordelen, doordat zij zelf kunnen bepalen wanneer zij naar kantoor rijden en weer naar huis, kunnen zij files vermijden en dit kan hen heel veel tijd schelen. De flexibiliteit wat betreft werkplek en werkuren betekent bovendien dat zij hun werk gemakkelijker met hun gezin kunnen combineren. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat zij altijd thuis zijn op het moment dat hun kinderen uit school komen en kunnen zij ervoor kiezen om hun werk bijvoorbeeld ‘s avonds af te maken. Dit flexibel werken stelt hen dus in staat om de zorg voor hun gezin beter te combineren met hun betaalde baan. Een ander groot voordeel hiervan is dat dit het ook gemakkelijker maakt om mantelzorg te verlenen voor bijvoorbeeld hulpbehoevende ouders. Werknemers kunnen daar in hun dagelijkse schema tijd voor vrij maken en zo ook aan hun taak als mantelzorger voldoen. Het voordeel van flexibel werken voor werknemers is dus duidelijk, maar wat voor voordeel hebben werkgevers hier nu van? Doordat personeel meer kans heeft om de eigen tijden in te delen, zullen zij meer tevreden zijn over hun baan. Zij zullen beter in hun vel zitten en minder stress ervaren. Stress leidt uiteindelijk vaak tot veel ziekteverzuim, het is dus erg prettig als dit voorkomen kan worden. Daarnaast heeft het als grote pluspunt dat het personeel door flexibel werken meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ervaart. Dit zal zeker van invloed zijn op de manier waarop zij met hun werktaken omgaan, zij zullen in veel gevallen veel productiever worden. Tot slot heeft het voor werkgevers ook nog een heel praktisch voordeel, als er gekozen wordt voor flexibel werken, zullen er veel minder werknemers tegelijkertijd op kantoor aanwezig zijn. dit betekent dat u minder werkplekken nodig hebt en dat u dus kunt besparen op kosten voor werkplekken. Zowel voor werknemers als werkgevers heeft het dus veel voordelen te bieden:

  • minder werkplekken nodig
  • minder reistijd
  • hogere productiviteit
  • tijdswinst
  • lager ziekteverzuim

Al met al genoeg redenen dus om te onderzoeken of het ook voor uw onderneming interessant is om de overstap te maken naar flexibel werken.

Spirit Cloud

Om flexibel werken in te kunnen voeren binnen uw bedrijf, zijn er natuurlijk wel wat veranderingen nodig. Een belangrijke verandering die nodig is, is de manier waarop gegevens voor werknemers bereikbaar zijn. Als zij altijd vanaf iedere plek hun werk moeten kunnen doen, moeten zij natuurlijk ook altijd toegang hebben tot de documenten en dergelijke die zij hiervoor nodig hebben. Dit vraagt om goede ICT oplossingen, alleen dan kunt u echt op een effectieve manier flexibel werken invoeren binnen uw onderneming. Bij Spirit Cloud kunnen ze u verschillende ICT oplossingen aanbieden die het voor uw bedrijf mogelijk maken om aan de slag te gaan met flexibel werken. Zij bieden de mogelijkheid om op een veilige manier altijd en overal online toegang te hebben tot de bedrijfssoftware en alle documenten. Uiteraard spreekt het voor zich dat zij voor een uitstekende beveiliging zorgen, zodat bedrijfsgegevens nooit zomaar toegankelijk zijn voor anderen. Daarnaast bieden zij ook een gedeelde online werkomgeving, waarin collega’s online met elkaar samen kunnen werken. Zo kunnen zij vanaf verschillende plekken toch gezamenlijk een opdracht uitvoeren. Flexibel werken hoeft dus zeker niet te betekenen dat iedere werknemer alleen nog maar individueel met werkzaamheden aan de slag gaat of dat iedereen alsnog naar kantoor moet komen om gezamenlijk aan een opdracht te werken. Door samen online in de cloud te werken, kunnen zij prima samenwerken. Natuurlijk zijn er veel meer bedrijven die dergelijke ICT oplossingen aanbieden, waarom zou u nu voor Spirit Cloud kiezen? U kiest voor hen omdat zij de mogelijkheid bieden om uw eigen bedrijfssoftware mee te nemen. Daarnaast is een groot voordeel van dit bedrijf dat zij hun diensten helemaal afstemmen op uw wensen en uw soort van onderneming. De ICT oplossingen zijn dus echt voor u op maat gemaakt en passen daardoor uitstekend bij uw bedrijf. Met de oplossingen die Spirit Cloud u kan bieden, kunt u dus probleemloos flexibel werken invoeren.


Comments are closed.