Nieuws

Lean Six Sigma

zondag, 12-4-2015  

Uw opslagruimtes puilen uit, de werkroosters kloppen niet, uw medewerkers weten niet wat ze moeten doen, uw lopende banden of andere machinale hulpmiddelen weigeren elke week dienst en uw elektriciteitsrekeningen rijzen de pan uit. Het gevolg: u neemt genoegen met een eindproduct dat eigenlijk benedenmaats is, maar dat u nog net aan uw klanten aan kunt bieden tegen de prijs die u ervoor moet vragen in verband met de hoge kosten om het te produceren. Komt deze situatie u bekend voor? Dat is niet zo mooi. Het getuigt van een inefficiënte werkmethode, die het liefst zo snel mogelijk opgelost dient te worden. Om uw organisatie (weer)op de goede weg te krijgen, kunt u de benadering van Lean Six Sigma eens proberen. Deze Amerikaanse methode is ontstaan in de industriële sector om werkprocessen te optimaliseren aan de hand van nauwkeurige dataverzameling en statistische analyse. Vandaag de dag wordt Lean Six Sigma in het hele bedrijfsleven gebruikt. In Nederland profiteren bijvoorbeeld banken, verzekeringmaatschappijen en transportbedrijven van de methode. De basisprincipes zijn in feite heel simpel en ruim geformuleerd, waardoor ze in heel veel uiteenlopende bedrijfstakken kunnen worden toegepast. Waar het op neer komt bij Lean Six Sigma is dat er zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over de werkprocedures in uw organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende zeven componenten:

  • Transport
  • Inventaris
  • Logistiek
  • Wachttijd
  • Overproductie
  • Verwerking
  • Misstanden

Door deze grondig te analyseren in termen van doelgericht functioneren is het mogelijk om vast te stellen waar de knelpunten zitten in uw bedrijfsvoering. Lean Six Sigma stuurt u vervolgens in de besluitvorming rondom het afstoten van ongewenste elementen in uw workflow. Zo stroomlijnt u de bedrijfsvoering en kan uw productiviteit enorm oplopen. Bovendien drukt u de kosten, waardoor u een beter product of een betere dienstverlening kunt leveren tegen een lagere prijs. Op deze manier weet Lean Six Sigma ook de klanttevredenheid te optimaliseren wanneer het gaat om technische, kwantitatieve, organisatorische en kwalitatieve aspecten van de workflow. Uw zakelijke contact met de klant is een ander aspect dat klanttevredenheid beïnvloedt, maar daar gaat Lean Six Sigma niet over.

Leer ook over Lean Six Sigma

Lean Six Sigma kan u dus vele voordelen opleveren, wat de concurrerende positie van uw bedrijf alleen maar versterkt. U bent nu wellicht geïnteresseerd geraakt in het toepassen van Lean Six Sigma, maar waar moet u beginnen? Allereerst kunt u zich zelfstandig verdiepen in de methode. Er is uitgebreid over geschreven en er zijn talloze case studies beschikbaar van bedrijven die de overstap hebbe gemaakt naar Lean Six Sigma. Nadat u al deze informatie tot u hebt genomen, hebt u daarna waarschijnlijk nog steeds een steuntje in de rug nodig om over te gaan tot het daadwerkelijke implementeren van de Lean Six Sigma principes in uw bedrijfsvoering. Omdat het slagen van deze werkmethode in grote mate afhangt van de medewerking van uw personeel, dat immers de meeste taken in het werkproces ten uitvoer brengt, is het verstandig om ook uw medewerkers te informeren over de Lean Six Sigma methode. Om te garanderen dat zij correct onderwezen worden, kunt u een cursus in Lean Six Sigma inkopen. Er zijn verschillende opleidingsinstituten die u hiervoor kunt inschakelen. De meeste zijn online te vinden, zodat u gemakkelijk prijzen en cursusinhoud kunt vergelijken. Ook zijn er af en toe recensies te vinden van mensen die al eerder deze cursus hebben gevolgd. Zo krijgt u alvast een goede indruk van de kwaliteit van een dergelijke training. Houdt er rekening mee dat een training in de principes van Lean Six Sigma een belangrijke en waardevolle investering is, waar u uiteindelijk erg veel geld mee kunt besparen en waarmee u een grotere omzet kunt draaien. Laat u dus door eventuele hoge prijzen niet afschrikken, wanneer deze een betere inhoudelijke opleiding garanderen voor uw medewerkers. Het is beter om direct een goede investering te doen, die zichzelf zeker terugbetaalt binnen niet onaanzienlijke tijd, dan om halfslachtig een cursus in te kopen waar uw personeel eigenlijk niet goed mee uit de voeten kan en waarvan zij onvoldoende opsteken om Lean Six Sigma op de werkvloer toe te passen.

Prestatie verhogend te werk gaan

Met Lean Six Sigma haalt u het optimale uit uw beschikbare middelen. U schaft alleen nog machines aan wanneer het nut ervan duidelijk blijkt uit de statistieken, u bedenkt plannen waardoor u de beschikbare bedrijfsruimte zo nuttig mogelijk weet te gebruiken en u gaat over tot een eenvoudig te begrijpen en te gebruiken communicatiesysteem. Zo concentreert u zich op de zaken die er daadwerkelijk toe doen in uw bedrijfsvoering en die het zo goed mogelijke eindresultaat van de werkzaamheden ten doel hebben. Zorg tegelijkertijd echter dat de efficiëntie en het cijfermatige denken uw menselijke en humanitaire benadering van personeel en klanten niet in de weg komt te staan. Ga uit van een waardige en respectvolle samenwerking. Wat hier ook bij hoort is het aannemen van personeel dat u op meerdere vlakken in kunt zetten. Het is altijd handig voor de bedrijfsvoering om ervan uit te gaan dat uw medewerkers tot meer in staat zijn dan die ene taak die ze dag in dag uit worden verwacht te doen. Wie optimaal gebruik wil maken van zijn middelen, begint bij het breder inzetten van zijn personeel. Vrijwel iedereen heeft meerdere talenten die nuttig kunnen zijn voor de organisatie. Lean Six Sigma zal u stimuleren om het onderste uit de kan te halen, ook wat betreft uw werknemers.


Comments are closed.