Onze visie

Testen is binnen ICT projecten nog altijd het ondergeschoven kindje. Toch is meerdere malen aangetoond dat door testen de kans op fouten na implementatie aanzienlijk is gereduceerd. Dit brengt uiteraard kostenbesparing, maar vooral klanttevredenheid met zich mee. Wat hierbij echter wel van belang is, is het op tijd en op de juiste manier inzetten van het testteam.

De visie van B.I.C Quality is het testteam direct na de functionele ontwerpfase van het project in te zetten. Op dat moment kan er een review op het ontwerp worden uitgevoerd, waardoor eventuele fouten of inconsistenties al in een vroeg stadium aan het licht komen. Tijdens de bouw fase kan er een degelijke test worden opgezet en voorbereid. Zodra de eerste oplevering van het product daar is kan deze direct worden getest.

De extra kosten, die het vroeg inzetten van een testteam met zich meebrengt, worden zo ruimschoots terugverdiend. Dit wordt mede ondersteept door de Boehm-grafiek die dhr. Boehm reeds in 1981 heeft opgesteld.