Over ons

Het borgen van kwaliteit vraagt om een kritische instelling en een heldere kijk op alle kwaliteitsaspecten van uw projecten, processen en testtrajecten. B.I.C Quality ondersteunt u bij het ontwikkelen van dit inzicht en helpt u die te gebruiken. Dit doen zij met bewezen methodieken en tools, wat leidt tot meetbare resultaten.

Een van de initiatiefnemers van deze business unit is Greet Zwaan. Een bekende naam in het automatiseringsvak. In het verleden werkte zij mee aan het ontwikkelen van een gestructureerde testmethodiek (TMap‚) en heeft zij zich gespecialiseerd in kwaliteitszorg en testen. Vandaar dat ook management en advies op het gebied van testen van informatiesystemen deel uitmaakt van het dienstenpakket van B.I.C Quality.

Profiel

Samenwerken met B.I.C Quality kan op verschillende manieren. Zo kan zij op projectbasis gericht analyseren op knelpunten. Vervolgens wordt een aanbeveling gedaan tot verbetering van deze projecten(produkten). Ook is het mogelijk om de expertise van B.I.C Quality op te nemen in uw complete bedrijfsvoering. Zo blijft u continu op de hoogte van het totale kwaliteitsniveau in uw organisatie.
Tevens heeft B.I.C Quality twee workshops ontwikkeld: de TestMaker Game® en de Quality Game®. Een derde workshop, Strategy Game®, is in ontwikkeling. Deze zorgen ervoor dat u op een interactieve, leerzame en leuk manier bezig bent met testen en kwaliteitszorg, om zo een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

De activiteiten van B.I.C Quality beperken zich niet tot ICT-projecten en processen. De gehanteerde werkwijzen, analyse- en oplossingsmethodieken zijn namelijk universeel toepasbaar. Waar kwaliteit een rol speelt kan B.I.C Quality u van dienst zijn.